Brú thíos agus cuirfear ar aghaidh chuig rannóg na n-iarratas agus na ngearán thú.

Gearáin
Ar ais go dtí an fhoirm teagmhála.

Is féidir ceisteanna agus gearáin tomhaltóra faoi do sholáthróir seirbhíse a dhéanamh lenár bhfoireanna chúram custaiméara i rannóg na ngearán tomhaltóra.

Ainm

Sloinne

Ríomhphost


Do theachtaireacht

Iarratais Tomhaltóra

Fón
018049668
Ríomhphost
consumerline@comreg.ie

Iarratais Ghnó

Fón
018049600
Ríomhphost
industry@comreg.ie

Iarratais Tomhaltóirí Gnó

Fón
018049600
Ríomhphost
industry@comreg.ie

Iarratais agus Ceisteanna

Má tá Iarratais agus Ceisteanna agat faoi do sholáthraí seirbhíse, tabhair cuairt ar rannóg na ngearán

Seoladh

Coimisiún um Rialáil Cumarsáide, 1 Lárcheantar na nDugaí, Sráid na nGildeanna, BÁC 1,  D01 EX40